Design Archive

Digitalisering av restauranglivet

Restauranglivet blir allt mer digitalt. Under förra året sågs en trend där majoriteten av snabbmatsrestauranger introducerade beställning via en digital skärm. Nu har allt fler hoppat på trenden, bl a kedjor som Pinchos, en

Den gäckande framtiden

Prognoser och bildmaterial från forna dagar om hur framtiden skulle komma att se ut är alltid intressanta att studera. Det tycks alltid finnas klädedräkter med tydligt markerade axlar och rikligt med metalldetaljer. Flygmaskiner eller

Nu får bilen vingar

Några av de gängse framtidsidéerna har tagit gestalt i sinnevärlden på senare tid. Bilar med flygfunktion är inte längre science fiction. Efter många decennier av spänd förväntan så har ett flertal företag inom transport

Digital design bygger världen

En stor förnyelse av designen i spåren av den digitala teknikens utveckling kom under slutet av 1900-talet. Aldrig någonsin tidigare har ritbordet i en designerstudio sett så intressant ut och möjliggjort ett snabbare och