Design Archive

Design, uppfinningar och förbättringar

En funktionell design har alltid varit förutsättningen för en god produkt. Objekt som vi ser som nödvändiga och självklara kan vara ett resultat av omsorgsfull planering i nutid, eller vara en följd av intelligent

Från idé till nöjd kund

I ett företag kan de idéer som är relevanta beträffande en framtida produkt gås igenom och sorteras. Feedback och önskemål kan noteras från externa källor, såsom kunder och leverantörer. Behoven sonderas, likväl som möjlighet till

Egendesign, köpare och företag i samarbete

Ett alltmer spritt koncept är egendesign, att skräddarsy. Detta innebär att köparen själv är med och bestämmer varans utformning vid fabriks och tillverkningsstadiet för att den mer exakt ska passa behovet, eller smaken. Istället

Stilar i tiden

Under mitten av 1700-talet var rokokon den förhärskande stilen över hela Europa. Med sitt myller av utsmyckningar och former så stod den för en enastående hantverksskicklighet och var ett tydligt tecken på rikedom och