Den moderna tolkningen av retro anspelar på dåtid, men inte alltför långt tillbaka. Det är decennierna 60-90-tal som är i fokus. Med denna tidsaxel blir effekten ett personligt igenkännande och folk kan relatera till