Den gäckande framtiden

Prognoser och bildmaterial från forna dagar om hur framtiden skulle komma att se ut är alltid intressanta att studera.

Det tycks alltid finnas klädedräkter med tydligt markerade axlar och rikligt med metalldetaljer. Flygmaskiner eller andra tyngdkraftsbefriade fordon finns tillgängliga för var man och eventuella bilar kör sig själva.

Kommunikationsobjekt med telefonfunktion har slutat att vara beroende av två hål i väggen och är så små att de fästs som ett metallspänne på tröjan eller passar som ett armbandsur.img_10_1387277657_9c08cc06e4deba587054ceed5fd84227

Därutöver brukar både månen och planeten Mars vara permanent koloniserade vid år 2000.

Till skillnad från verkligheten som kan drabbas av både oljekriser och härdsmältor i kärnkraftverk så har man också en gränslös tillgång till energi.

Nya tekniker, som från science fiction, är nu på frammarsch i verkliga livet. Solpaneler har efter decennier av sponsring av regeringar och deras miljödepartement blivit mer tillgängliga prismässigt utan bidrag uppifrån.

Kiselcellernas konstruktion har genom åren förbättrats, de har fått ökad effektivitet på en allt mindre yta. Nu har man dessutom börjat ställa hela designkonceptet på ända genom att istället för att fortsätta koncentrera sig på utvecklingen av solcellen börja fokusera på ljuset. Eller rättare sagt: att helt enkelt fokusera ljuset.

Detta kan göras genom att cellerna läggs under ett lager av mycket små plastlinser som koncentrerar strålarna också om de träffar ur en sidovinkel. Därtill läggs speglar under cellen för ytterligare reflektion.

Det mest estetiska och uppseendeväckande exemplet kommer från det tyska företaget Rawlemon som har gått hela vägen i sin design och arbetar efter principen om kristallkulan. I deras prototyp Betaray koncentreras ljuset genom en fristående sfär av glas mot en liten solcell på baksidan av globen. Solcellen baktill är rörlig för att matcha solens höjd på himlen och det infallande ljuset kan koncentreras 10.000-falt. Arean på solcellen reduceras drastiskt utan förlust av effektivitet. Därtill behövs inte det utrymme som traditionella solpaneler kräver. Tak kan frigöras, eftersom denna självstående enhet bokstavligen står på egna ben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *