Från idé till nöjd kund

I ett företag kan de idéer som är relevanta beträffande en framtida produkt gås

igenom och sorteras. Feedback och önskemål kan noteras från externa källor, såsom kunder och leverantörer.

Behoven sonderas, likväl som möjlighet till vinst.

Hur kan produkten förbättras? Vad efterfrågas? Blir det en vinstmarginal om/när produkten är färdigframställd?

Utvecklandet av en feedbackprototyp, det vill säga tillverkningen av ett fysiskt objekt, är den dyra delen av processen eftersom det kan krävas många försök och experiment.

Slutresultatet blir en fungerande produkt, som blir en mall för resten av tillverkningen. Det är i detta skede viktigt att det bevisas att prototypen kan tillverkas enligt plan, inom de ekonomiska ramarna och med god kvalitet.

Det är också viktigt att den motsvarar målgruppens behov och specifika önskemål. När dessa mål är nådda och man har en säkerställd vara så marknadsförs den till de relevanta målgrupperna.

Synbarheten blir här viktig, produktinformationen ska nå ut och dessutom ska den vara i högsta grad sökbar. Målgruppen, eller grupperna, ska vara identifierade.

Att dela ut reklamblad över ett bostadsområde är mycket oprecist. Det mottagarna har gemensamt är deras geografiska hemvist vilket detta borgar för viss information om deras genomsnittliga köpkraft, men inte mer.

Korta reklammeddelanden som avbryter program löper risken att bli avstängda eller bortklickade av en ointresserad publik, så produktbudskapet måste framföras på ett mer diskret sätt, till exempel i själva berättelsen.

Produkten ska tydliggöras i sitt sammanhang. Träningsredskap säljs ofta via en distributör med en väl utvecklad hemsida som ger information både om träningstekniker, nutritionslära och hälsokostprodukter. Därtill finns lämpligen också en blogg och en spalt om ” Fråga Gymmet”.

På sociala media länkas varan till relaterade personer, träningsexperter, sportpersonligheter med många följare. Antingen marknadsförs produkten i annons i anslutning till deras sidor, eller så är de själva med i promoveringen av varan och rekommenderar den till sin krets.

Möjlighet till god kundkontakt med uppföljning är en garanti för goda referenser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *