Nationella prov digitaliseras

Problematik med sk “snällbetyg” och favorisering av elever har länge varit på tapeten när det talats om gymnasiebetyg. Nu har regeringen kommit upp med ett nytt förslag som de menar ska motverka just detta, nämligen att digitalisera alla nationella prov i grundskolan och gymnasiet.

Förslag till lagändring

Regeringen kom i slutet på Juli 2017 med ett nytt lagförslag  om att alla nationella prov i både grundskola och gymnasie ska bli digitala. Målet är att inför de digitala proven redan nästa höst, och syftet är tydligt; man vill göra processen med rättvis och minska fusket och favorisering vid rättning av proven.

– Nu bestämmer vi att de nationella proven ska digitaliseras, de ska skrivas digitalt. Vi bestämmer också att eleverna ska skriva proven anonymt, så att man inte ser när man rättar vem det är som har skrivit vilket prov. Vi bestämmer också att proven inte ska bedömas av de lärare som undervisar eleverna utan av andra lärare, säger Anna Ekström (S), gymnasieminister

Betygsinflation ett stort problem

De senaste åren har en sk betygsinflation börjat ta form. Trenden visar att skolor år för år verkar sätta allt högre betyg, betydligt högre än vad motsvarande nationella prov visar. Som en del av lagändringen, föreslår regeringen att grunda det slutgiltliga betyget mer på nationella proven än tidigare. Detta för att stärka rättsäkerheten och för att öka rättvisan och likvärdigheten när det gäller betygsättning av elever. Provsvaren ska vara anonyma och bedömas av lärare som inte har någon koppling med eleven.

Planen är att få lagförslaget att träda i kraft den 29 juni år 2018. De nya proven och riktlinjerna förväntas införas successivt från 2018 och vara helt och håller etablerade år 2022.