Stilar i tiden

Under mitten av 1700-talet var rokokon den förhärskande stilen över hela Europa. Med sitt myller av utsmyckningar och former så stod den för en enastående hantverksskicklighet och var ett tydligt tecken på rikedom och tillgångar.

Detta följdes av en någrococo-247345_960_720ot stramare design i Empirstilen då influenser från antiken gjorde sig gällande, med mer raka linjer och en mer avskalad form.

När industrialismen gjort sitt inträde under den Viktorianska eran så kunde varor massproduceras i enlighet med det aktuella modet vilket vid det laget återgått till en rikt ornamenterad designbild, gärna med inslag från den gotiska eran.

Den något mer återhållsamma stilen som följde därefter var Jugendstilen, med flytande former och rikligt med inspiration från växtriket.

Art Deco som kom därnäst är närmare minimalism och betydligt mer geometrisk än föregångarna. Den hänvisar i sin design till funktionalitet och gärna till transport och fart.

Där premierades rena, enkla linjer och föremålen inspirerades efterhand av nya landvinningar inom till exempel flyget och aerodynamiken. De blev mer rundade, mer strömlinjeformade och ibland med utskjutande metalliska linjer längs med sidorna också på vardagsföremål.

I Sverige sammanfattas denna stil och dess varianter under rubriken Funktionalism, eller den familjära beteckningen “Funkis”.

Att hänföra till tidigare stilar är ett enkelt sätt att få en köpare att snabbt relatera till varan.

Det ger en omedelbar igenkänning. Alla vill köpa nytt och fräscht, men samtidigt är det ett välbekant faktum att nostalgi säljer .

Detta designknep, eller, denna säljstrategi, är inte ny. I början av 1900-talet lånades former och bilder från gotik, barock och rokoko till helt nya produkter.

Det formspråk som väljs till en vara ger en fingervisning om hur produkten ska uppfattas och vilka värden och vilken era som man önskar koppla till den.

Att hänföra till en lång tradition går lätt med hjälp av bilder. Ett företag kan välja en logga med äldre utseende, med företagsnamnet i 1800-tals typsnitt och tilläggstexten: “grundad anno 2012”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *