Den gäckande framtiden

Prognoser och bildmaterial från forna dagar om hur framtiden skulle komma att se ut är alltid intressanta att studera. Det tycks alltid finnas klädedräkter med tydligt markerade axlar och rikligt med metalldetaljer. Flygmaskiner eller

Nu får bilen vingar

Några av de gängse framtidsidéerna har tagit gestalt i sinnevärlden på senare tid. Bilar med flygfunktion är inte längre science fiction. Efter många decennier av spänd förväntan så har ett flertal företag inom transport

Digital design bygger världen

En stor förnyelse av designen i spåren av den digitala teknikens utveckling kom under slutet av 1900-talet. Aldrig någonsin tidigare har ritbordet i en designerstudio sett så intressant ut och möjliggjort ett snabbare och

Design, uppfinningar och förbättringar

En funktionell design har alltid varit förutsättningen för en god produkt. Objekt som vi ser som nödvändiga och självklara kan vara ett resultat av omsorgsfull planering i nutid, eller vara en följd av intelligent