Nu får bilen vingar

Några av de gängse framtidsidéerna har tagit gestalt i sinnevärlden på senare tid. Bilar med flygfunktion är inte längre science fiction. Efter många decennier av spänd förväntan så har ett flertal företag inom transport och ingenjörskonst flera modeller av flygande små farkoster för två till fuberem personer. Ibland med autonom flygning, det vill säga som drönare, ibland med pilot. Prototyperna syns nu alltmer frekvent i media, inte bara som dataanimationer utan som faktiska objekt med bevisbar flygförmåga.

Planeringen framåt för testkörningar och användningsområden är redan satta i verket. Förarlösa drönare från firman Uber kommer att flyga passagerare till och från flygplatser i Dubai och Dallas redan 2020.

Kraven på flygande bilar är av naturliga skäl många. Det tekniska, klassiska, problemet från flyghistoriens första dagar är återigen att uppfinna en motor med tillräcklig drivkraft men med låg vikt. Eftersom fordonet ska användas i stadsmiljö så är långa startsträckor inte tillgängliga, alltså krävs en förmåga till vertikal start och landning men med god flyghastighet på raksträckor där emellan.

Om fordonet är styrt av en passagerare så kan detta minska antalet användare eftersom det kräver någon slags licens eller pilotcertifikat. Om fordonet å andra sidan är en drönare, det vill säga centralt styrd, så undviks detta. Dock är myndigheter restriktiva med flygtillstånd över städer och drönare tillåts inte alls. Detta är en fråga som dryftas med stadsplanerare eftersom den långtgående effekten blir en förändrad infrastruktur.

Man har en god chans att i framtiden lösa trafikstockningar om en del av trafiken är luftburen som små fordon, exempelvis taxi, eller större fordon med bussfunktion.

I förlängningen hägrar ett samhälle där trafiken inte stockar sig och människors

pendlingssträckor blir längre än vad man idag kan föreställa sig. Detta kommer att utöka omkretsen av våra liv, eftersom man i framtiden kan arbeta var man behöver och bo var man vill.

Huspriser lär följa i utvecklingens spår.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *