Digital design bygger världen

En stor förnyelse av designen i spåren av den digitala teknikens utveckling kom under slutet av 1900-talet. Aldrig någonsin tidigare har ritbordet i en designerstudio sett så intressant ut och möjliggjort ett snabbare och mer dynamiskt arbetssätt för designers samtidigt som det blivit tydligare och lättare att åskådliggöra designförslag för kunder och åskådare.

Den övergripande metoden grundar sig på de underliggande vetenskaperna i matematik, optik, geometri och fysik.

Med dessa nya metoder baserade tmb_RG6.0_0.77582000_1360584774_8719__image_slide_image_file_mage_6.jpgpå datorkraft i kombination med matematik möjliggjordes en helt ny typ av konstruktionsteknik inom arkitektur. Våghalsiga asymmetriska byggnader kunde lättare planeras eftersom deras hållbarhet enkelt kunde beräknas direkt av CAD-programmen de designades i. Det experimentella låg då bara i byggnadens eller objektets själva form. Användarna besparades en osäker eller skör stabilitet eftersom programmet nu kunde beräkna konstruktioners styrka på en helt annan nivå och med ett mycket högre tempo än tidigare.

Denna revolutionerande digitala teknik har möjliggjort byggnader som Cayan Tower i Dubai, och Capital Gate i Abu Dhabi. Höga byggnader med kraftig lutningsgrad eller spektakulär form blev med en gång lättare att bygga. Helt nya stilar kunde uppstå med hjälp av denna teknik. Man kan säga att postmodernismen egentligen inte uppkom som en designidé, den uppkom ur nya teknikmöjligheter.

Den främste representanten för denna typ av teknikanvändning måste vara Frank Gehry som gjort den till sitt signum i alla sina verk. Inte en vinkel är rät, det kan jämföras med Lustiga huset på Gröna Lund fast det hela är upphöjt till 10 och har konstnärliga ambitioner.

Det datastödda designarbetet grundar sig på datorgrafik. Det finns 3 grunder inom datagrafik för visualisering: 2D-datorgrafik, för att generera 2D-bilder, 3D-datorgrafik för att generera tredimensionella figurer och till sist datoranimation, konsten att skapa rörliga bilder med hjälp av datorer.

Datorgrafikutveckling har haft stor inverkan på många typer av media och har revolutionerat animering, filmer, reklam, datorspel, och grafisk design under de senaste 30 åren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *